V odnosu z skupino

ima vsak od nas „posebne potrebe“:

želimo biti SPREJETI,  LJUBLJENI,

želimo si PODPORE, VARNOSTI...

Pomembno je  s kako vero vase vstopamo v določene družbene kontakte. Neka skupina lahko onemogoča našo samouresničevanje, prav tako pa nam lahko tudi pomaga v našem napredovanju.

1.TEAM BUILDING OZ. POVEZOVANJE TIMA V USTVARJALNEM PROCESU

Proces povezovanja skupine in iskanje timskega "duha" oz. kot je mišljen popularni "team building" je možen tudi v ustvarjalnem procesu. Ustvarjalni proces lahko da posamezniku možnost razvoja, samopotrditve in občutka podpore tima. Spodbuja posameznikovo samouresničevanje, pripadnost skupini in skupni viziji. Možnosti so dejavnosti z elementi slikanja, kiparjenja, gledališča ali plesa z dodano vrednostjo humorja, spodbude in osebnega stika v smislu pohvale, potrditve in usmeritve.

2.PROCES SAMOURESNIČEVANJA S POMOČJO USTVARJALNOSTI

Pomoč z ustvarjalnostjo v premišljeno izbrani dejavnosti daje možnost:

NAJSTNIKOM,  da ozavestijo svojo problematiko, naravnanost in ciljno usmerjenost

STARŠEM,  da se naučijo skrbi tudi zase in poglobijo odnos z svojim otrokom ali partnerjem

SKUPINI PRIJATELJIC, da preživijo poseben popoldan ali večer ob ustvarjalni zabavi

 

3.PRIZNANJA NAŠIH POSEBNIH ZNANJ, SPRETNOSTI  IN TALENTOV.

Ustvarjalni proces mora potekati v okolju, kjer se počutimo varne in ki nam dopuščamo, da se soočamo z dogajanjem v naših čustvenih globinah.  Zaključevanje pa mora vsebovati usmeritve v nadaljnje kvalitetno življenje; zavedanje vrednosti lastnega življenja in sobivanja.  Ciljna usmeritev v premagovanje težav nas vodi iz stiske v uspeh.

Tudi ljudje, ki smo dnevno v stiku pri pomoči drugim pri reševanju težav, smo kdaj pa kdaj nemočni pri reševanju lastnih. Tudi mi se kdaj sami sebi zlažemo, da smo v redu. In ko se spet znajdemo v stiku s seboj, slikamo barvite poteze na svoje poti.

*IZVEDBA TEH DEJAVNOSTI LAHKO POTEKA V ČASOVNEM IN KONCEPTUALNEM DOGOVORU S TIMOM IN VODITELJICO. MOŽNA JE TUDI IZVEDBA V POVEZOVANJU VEČ STROKOVNJAKOV, KAR NAČELOM ORGANIZIRA VODITELJICA.

    USTVARJALNE DELAVNICE LAHKO DOGOVORITE Z MELITO - KONTAKT